Nieuw voorschriftmodel vanaf 01/11/2019

 

Vanaf 1 november aanstaande zullen geneesmiddelenvoorschriften in het algemeen drie maanden geldig zijn, met een vervaldatum die aangegeven wordt door de voorschrijver. Na die datum zijn de voorschriften niet meer geldig. De maatregel komt er om te anticiperen op het verplicht elektronisch voorschrift, voorzien vanaf 1 januari 2020. 

Het gaat om het ontlasten van de Recip-e server die te lijden heeft onder voorschriften die patiënten niet ophalen. “Dat is het geval met 15% van de elektronisch opgestelde voorschriften”, zegt Alain Chaspierre, woordvoerder van de APB. De situatie wordt mogelijk nog problematischer door het verplicht elektronisch voorschrift.

Vandaag is een voorschrift een jaar geldig, maar voor geneesmiddelen die terugbetaald worden is de terugbetaling alleen toegelaten tot het einde van de 3e kalendermaand die volgt op ofwel de datum van het voorschrift ofwel de datum van uitvoering van het voorschrift (indien gepreciseerd door de voorschrijver).

Vanaf 1 november -en bij gebrek aan precisering door de arts- geldt hetzelfde voor terugbetaalde en niet-terugbetaalde geneesmiddelen: de voorschriften zijn drie maanden geldig. “Zo vallen de wettelijke duur en de terugbetaalbare duur samen”, zegt Alain Chaspierre. “De vervallen voorschriften worden uit het systeem gewist. De apotheker die de RID-code scant, kan zien of het voorschrift nog geldig is. De patiënt kan de vervaldatum controleren via de Personal Health Viewer.”

De voorschrijvende arts zal de ‘duur’ kunnen verkorten of verlengen, tot maximum een jaar. Volgens Alain Chaspierre kan die mogelijkheid bijdragen tot de volksgezondheid. “Een arts kan beslissen, wanneer hij antibiotica voorschrijft bijvoorbeeld, dat het voorschrift 15 dagen geldig is. Op die manier kan men vermijden dat de patiënt de antibiotica pas weken later koopt voor zelfbehandeling.”  

Maar Alain Chaspierre betreurt de korte overgangsperiode. De APB hoopt dat het Riziv artsen, tandartsen, vroedvrouwen uitvoerig zal informeren en dat er ook een grote campagne komt voor het grote publiek. “De verandering kan voor sommigen een verrassing zijn, maar ze kwam niet uit de lucht vallen. Discussies over de geldigheidsdatum gingen bijna twee jaar geleden van start. De modaliteiten -en de nog niet gepubliceerde ontwerpen van Koninklijke Besluiten- werden in juli goedgekeurd door het verzekeringscomité.”   

De overgangsperiode duurt maar drie maanden. Vanaf 1 februari 2020 zijn de voorschriften van het oude model niet meer geldig in apotheken. Dat zorgt mogelijk voor heel wat onbegrip en ongenoegen bij apothekers. “Bij de laatste hervorming van het voorschrift duurde het vijf jaar vooraleer de vorige modellen helemaal uit de circulatie verdwenen.”

Bron: De specialist® - 22/08/2019

Geef een reactie