Terugbetaling (fluoro)chinolonen per 1 mei 2018

Op 1 mei 2018 wijzigingen de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren. Deze kunnen nog steeds aan terugbetalingstarief verkregen worden, maar er moet aan voorwaarden voldaan worden.

Het gaat om de volgende medicatie:
 • ciprofloxacine
 • levofloxacine
 • moxifloxacine
 • norfloxacine
 • ofloxacine

De terugbetaling wordt beperkt tot volgende infecties of omstandigheden:

 • Acute pyelonefritis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • Acute prostatitis.
 • Chronische prostatitis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • Acute urethritis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • Orchi-epididymitis.
 • Pelvic Inflammatory Diseases.
 • Acute diverticulitis, ongecompliceerd
 • Bij patiënten met een ernstige co-morbiditeit, of behandeld met een immunosuppressivum, of met een maligniteit of een HIV-infectie.
 • Een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist. (Hieronder wordt verstaan ‘op de wachtdienst’)

Aangezien de chinolonen slechts in bepaalde omstandigheden terugbetaald zijn, moet in het medisch dossier van depatiënt de omstandigheden of elementen bewaard worden die aantonen dat de vergoedingsvoorwaarden vervuld zijn.

 Deze elementen moeten ter beschikking gehouden worden van de adviserend arts van het ziekenfonds.
De apotheek kan enkel chinolones aan terugbetalingstarief verschaffen in volgende gevallen:
 • U heeft een elektronische aanvraag ingediend door gebruik te maken van uw gehomologeerd softwarepakket of de webtoepassing CIVARS
  Op die manier ontvangt u de machtiging ‘synchroon’ en kan uw patiënt zijn geneesmiddel onmiddellijk in de apotheek gaan halen.

of

 • U heeft op het voorschrift “derdebetalersregeling van toepassing” vermeld.

Bron: website RIZIV.

Geef een reactie